Tu Zinda Hai To, Zindagi ki jeet mein Yakin Kar…….

Tu Zinda Hai To, Zindagi ki jeet mein Yakin Kar…….