Kanhaiya Kumar’s convey attacked

Kanhaiya Kumar’s convey attacked