Hindi me Matlab

badi khojabin ke baad ab kahin jaakar

“Admin” ka hindi naam mile-
“Jhund Niyantrak”

aur “Selfie” ka bhi naya hindi naam mil gaya hai.
“khudkhenchu”

“DP=Display Photo” ka naya hindi shabd mila …
“Dikhaavati Photo”
“Whatsapp” ka hindi shabd
“Jan Dhan Nishulk Gapshap Yojana”