Ary Kiya Hai

Ary Kiya Hai

Kal Karey so

Ajj kar, Aaj

karo so ab,

Waah!! Waah!!

Abey karta hi

Rahega to

Dhoyega kab,,,

Lol lol