Agar ab bhi Na jaage toh kab

Agar ab bhi Na jaage toh kab