Wednesday , April 26 2017
Home / Misc / Jokes / One sardar says: Koi acha sa kapda (cloth) dikhaiye.

One sardar says: Koi acha sa kapda (cloth) dikhaiye.

One sardar says: Koi acha sa kapda (cloth) dikhaiye.

Sales man: Plain main dikhaon?

Sales person

Sardar: Abey hawai jahaz main nahi dukan par hi dikha!