Sunday , November 27 2016
Home / Misc / Jokes / One sardar says: Koi acha sa kapda (cloth) dikhaiye.

One sardar says: Koi acha sa kapda (cloth) dikhaiye.

I+really+expected+a+blowjob+joke+however+the+unexpected+lol+_bcc75e0a36f4020f302b41c9a40d0597

One sardar says: Koi acha sa kapda (cloth) dikhaiye.

Sales man: Plain main dikhaon?

Sales person

Sardar: Abey hawai jahaz main nahi dukan par hi dikha!