Sunday , April 30 2017
Home / Misc / Jokes / Aisa Kon

Aisa Kon

Teacher : Murgi Egg deti hai, Aur Cow Milk deti hai,

Aisa Kon hai jo Dono Deta hai..??

?

?

?

Student : Shopkeepe